velikost textu

Fenotypová plasticita perloočky Daphnia cucullata ve dvou polabských tůních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenotypová plasticita perloočky Daphnia cucullata ve dvou polabských tůních
Název v angličtině:
Phenotypic plasticity of Daphnia cucullata in two lowland ponds
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Eva Volemanová
Vedoucí:
doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Radka Pichlová-Ptačniková, Ph.D.
Id práce:
36900
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fenotypová plasticita, indukovatelné obrany, kairomony, Daphnia cucullata, Chaoborus flavicans, Leptodora kindtii
Klíčová slova v angličtině:
phenotypic plasticity, inducible defences, kairomones, Daphnia cucullata, Chaoborus flavicans, Leptodora kindtii
Abstrakt:
ABSTRAKT Charakteristické helmy u perlooček Daphnia cucullata, které zvyšují jejich odolnost proti řadě bezobratlých predátorů, mohou být indukovány jak chemickou, tak mechanickou cestou – kairomony predátorů, ale též slabým náhodným prouděním. Porovnávala jsem odpověď klonů D. cucullata, pocházejících ze dvou polabských tůní, které se liší predačními režimy, na oba tyto faktory. Ve větší tůni (Řehačka) je hlavním predátorem perloočka Leptodora kindtii a populace D. cucullata zde vykazuje typickou cyklomorfózu. V malé tůni (Bezednice) perloočky D. cucullata přes přítomnost larev koreter Chaoborus flavicans helmy nevytvářejí. V laboratorních experimentech jsem porovnávala reakce klonů D. cucullata z těchto dvou tůní na kairomony larev koreter a turbulence. Kairomony indukovaly signifikantně delší helmy u klonů z obou tůní, ale jen klony z velké tůně reagovaly také na turbulenci. Jelikož všechny perloočky v experimentech reagovaly na kairomony larev koreter, předpokládám, že koncentrace kairomonů v malé tůni je zřejmě nedostačující k vytvoření morfologických antipredačních struktur, nebo je zde velké množství alternativní kořisti. Odlišnost reakcí na turbulence naznačuje, že selekce pro klony reagující na turbulence je mnohem silnější ve velké tůni. Ve své práci navrhuji, že klíčovým selektujícím faktorem zodpovědným za odpovědi klonů i cyklomorfózu populací na lokalitách, může být přítomnost dravé perloočky Leptodora kindtii, která vytváří svým pohybem ve vodním sloupci velmi výrazné turbulence. Klíčová slova: fenotypová plasticita, indukovatelné obrany, kairomony, Daphnia cucullata, Chaoborus flavicans, Leptodora kindtii 3
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Characteristic high helmets in Daphnia cucullata, which increase resistance of Daphnia against various invertebrate predators, can be induced by chemical cues released by these invertebrates but also by small-scale turbulence. I evaluated the response of D. cucullata to both factors in several clones originating from two riverine pools differing in their predator regime. In a large pool, the dominant invertebrate predator is the cladoceran Leptodora kindtii, and the Daphnia population there shows a typical cyclomorphosis. In the second (small) pool, Daphnia do not produce helmets, despite the presence of the phantom midge larvae Chaoborus flavicans. I compared phenotypic changes of Daphnia cucullata clones from these pools to Chaoborus kairomones and to a small-scale turbulence in laboratory experiments. Kairomones induced significantly longer helmets in clones from both pools; however, only clones form the large pool reacted also to turbulence. As all daphnids in the experiments responded to chemical cues from Chaoborus, I assume that either the kairomone dose under natural conditions in the small pool is too low to induce helmets or the phenotypic response of the local population is mediated by other factors. On the other hand, the variation of response to small-scale turbulence suggests that selection in favour of this trait was much stronger in the larger pool. I suggest that the presence of Leptodora, which leaves strong turbulent traces while swimming, may be the key factor selecting for the response to turbulence of local clones, and maintenance of cyclomorphosis within the whole population. Key words: phenotypic plasticity, inducible defences, kairomones, Daphnia cucullata, Chaoborus flavicans, Leptodora kindtii 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Eva Volemanová 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Eva Volemanová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Eva Volemanová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radka Pichlová-Ptačniková, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Černý, Ph.D. 481 kB