velikost textu

Nabatejské náboženství v proměnách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nabatejské náboženství v proměnách
Název v angličtině:
The Transformation of Nabataean Religion
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslava Stupková
Školitel:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Oponenti:
Doc. ThDr. Martin Prudký
prof. ThDr. Ladislav Tichý, Th.D.
Id práce:
36883
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Miroslava Stupková Nabatejské náboženství v proměnách The Transformation of Nabataean Religion Náboženské představy a praktiky Nabatejců v sobě spojují původní předislámskou arabskou tradici s náboženskou tradicí asimilovaného aramejského obyvatelstva a s helénistickým náboženstvím Předního Východu. Hlavní nabatejský bůh byl Dúšará, jeho ženskými protějšky byly al-‘Uzzá a Allát. Tato původně arabská vegetativní a astrální božstva byla nejčastěji uctívána anikonicky, tzn. ve formě kamenných bétylů. Pod patronací králů přejímají nabatejská božstva vlastnosti, funkce a atributy řeckých božstev.
Abstract v angličtině:
Miroslava Stupková Nabatejské náboženství v proměnách The Transformation of Nabataean Religion Nabataean religion is a kind of synthesis of pre-Islamic Arabian polytheistic tradition merged together with religious aspects of Aramaic population and helenistic religious imagination and ideas of the ancient Middle East. The highest God of Nabateans is Dushara and his female partners were al-‘Uzza and Allat. Those Arabien astral deities were worshipped in aniconic way, it means, in shape of standing stones, so called betyls. Some characters and functions of Greek Gods were attributed to the nabataean deities during the reign of various Nabataean kings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Stupková 13.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Stupková 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Stupková 13 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Miroslava Stupková 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. ThDr. Martin Prudký 550 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Ladislav Tichý, Th.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc. 91 kB