velikost textu

Dějiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnost
Název v češtině:
Dějiny slovenského pietismu a jeho vliv na společnost
Název v angličtině:
History of Slovak pietism and its influence on society and culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
doc. ThDr. Pavel Hanes, Ph.D.
Id práce:
36882
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Jaroslav Maďar Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru History of Slovak pietism and its influence on society and culture Dizertačná práca má názov Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru a je príspevkom k dejinám cirkvi na Slovensku. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvé dve kapitoly podávajú prehľad, zhodnotenie, a súčasný stav bádania a vzťah svetového k slovenskému pietizmu. Jadrom práce sú nasledovné tri kapitoly, ktoré sa venujú vzniku (1675-1707), rozvoju (1708-1757) a doznievaniu (1758-1803) slovenského pietizmu, pričom sa kladie akcent na osobnosť a dielo predstaviteľov jednotlivých období.
Abstract v angličtině:
Jaroslav Maďar Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru History of Slovak pietism and its influence on society and culture The dissertation entitled The History of Slovak Pietism and Its Influence on Society and Culture is contribution to the history of church in Slovakia. The work is divided into five chapters. The first two ones deal with the survey, assessment of the past and contemporary research in this field of study and the relationship between worldwide and Slovak Pietism. The core of the work are the next three chapters devoted to the inception (1675-1707), growth (1708-1757) and abating (1758-1803) of Slovak Pietism with accent of personalities and their works of each era.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D. 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D. 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D. 46 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 1.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Pavel Hanes, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 89 kB