velikost textu

Myšlenkové a reform.proudy v ukrajinské pravoslavné církvi na počátku 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Myšlenkové a reform.proudy v ukrajinské pravoslavné církvi na počátku 20. století
Název v angličtině:
Ideological and Reforming Flowx in the Ukrainian Orthodox Church in the first half of the 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Oleksandr Belya, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
prof. ThDr. Ján Šafin, Ph.D.
Id práce:
36872
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
27. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Ruština
Abstract v angličtině:
Oleksandr Belya MYŠLENKOVÉ A REFORMNÍ PROUDY V UKRAJINSKÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI V PRVNÍ POLOVINĚ XX. STOLETÍ In the proposed thesis, the Ukrainian Church Movement of the first half of the 20th century is studied in reference to consequences of the analytik opening of its inner and outer contents. The shown historical period is the most vivid in this sense. The analytik conclusions in the historical aspect mark the derivation of the Ukrainian Church Idea from the integrity of the Russian Church and the Historical Archetype. Due to its aberration under the exposure of historic cataclysms, the Ukrainian Idea, found the tendency to self sufficient historical realisation. However, the lack of consistent harmonisation of its up to date condition with the archetypal basis, became the reason of the falling to the historical marginalia level with its coming consequences that directly affected the Church life. Methodologically, the Ukrainian Church Idea in its inner and outer kontent is estimated as to the analytik paradigms. As a result, there was found the high level of morphological dependence and ´´genetic predisposition´´ to the progressive fragmentation of its integrity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Oleksandr Belya, Th.D. 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Oleksandr Belya, Th.D. 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Oleksandr Belya, Th.D. 12 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Oleksandr Belya, Th.D. 489 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Ján Šafin, Ph.D. 2.44 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 89 kB