velikost textu

Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu
Název v angličtině:
The Birth and Existence of the Antichrist Figure in Early Judaism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kamil Lepš, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Id práce:
36870
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu The Birth and Existence ofthe Antichrist Figure in Early Judaism Kamil Lepš Antikrist odedávna vzbuzoval a stále vzbuzuje velký zájem a zvědavost. Tato postava byla vždy zahalena závojem tajemna, za který toužil každý, kdo se s ní setkal, alespoň trochu nahlédnout. Zájem o antikrista není pouhou fascinací zlem. Zlo samo, jako princip nebo jeho nadpozemský představitel satan, nemůže probouzet lidskou fantazii nikdy tak silně, jako antikrist. Na rozdíl od antikrista je princip zla příliš obecným a spíše filozofickým pojmem. Satan je vnímán jako vzdálený mythém. Přestože je satan postava a ne princip, je kvůli své nadpozemskosti pro mysl moderního člověka těžko uchopitelný. Satan nemá nad imaginací lidí tak velkou moc jako antikrist, neboť jeho podoba je jen obtížně představitelná. Nemá žádný společný znak s předměty či osobami pobývajícími v přítomném světě. Oproti tomu má v sobě antikrist ten nejdůležitější atribut, který ho činí tak přístupným lidské obrazotvornosti. Je to atribut lidství. Antikrist byl vždy zobrazován a popisován jako člověk. Důvod fascinace touto postavou je právě ta snadná představitelnost a možnost, že právě teď žije mezi námi člověk, který je zosobněním všeho zla. Do lidské projekce antikrista přichází fenomén satana až poté, co si antikrista představíme jako člověka. Pokud naše mysl připouští i možnost, že antikrist disponuje nadpozemskou mocí, je právě tato moc často chápána jako satanova. Přes představu odvození antikristovy nadpřirozené moci od vyššího principu zla reprezentovaného satanem mu svobodná vůle nebyla odpírána. Svoboda antikrista je reprezentovaná jeho zlým úmyslem. Antikrist vědomě sleduje vyšší záměr a snaží se ho uskutečnit. V našich kulturních představách je podvědomě zafixováno, že ve svém plánu nesmí uspět a nakonec také neuspěje. Co ale antikrist v našich myslích opravdu znamená? Je to jen staré křesťanské proroctví, nebo idea, která má své místo i v přítomnosti? Abychom mohli na tyto otázky odpovědět, musíme se vydat až na samý počátek této ideje. Na počátek, kde je nutno položit si oprávněnou otázku: Je antikrist opravdu výtvorem křesťanství?
Abstract v angličtině:
Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu The Birth and Existence ofthe Antichrist Figure in Early Judaism Kamil Lepš The main topic of the study is the antichrist. By the means of a hermeneutic approach the study enables a detailed look into the antichrist figure. The topic was analyzed and studied in Jewish religious and historical sources, which originate from the period between the Old Testament and the Talmud, with an occasional overlap to the early medieval midrashes. Texts from the New Testament noting the Christian adaptation ofthe Jewish eschatology were also carefully studied as well. The study did not subject the studied texts to text criticism but concentrated solely on text interpretation. In accordance with the study methodology applied by renowned hermeneutic Jacques Waardenburg, the emergence of the antichrist is described in the social, cultural and religious context. AIso the intluence of the most important historical event s linked to the emergence ofthe antichrist was studied in detail. With regard to the importance of the beginning of the antichrist figure, the biggest part ofthe study concentrates on the period ofthe Old Testament. The chapter dedicated to this period proves that the reason behind the emergence of the antichrist figure was the existential experience with element s, which are in absolute contradiction with expected salvation. The author identifies this disillusion as the "Black Swan" - in accordance with the modem theory ofNassim Taleb, professor in Sciences ofUncertainly at the University of Massachusetts. This unexpected disillusion was retrospectively reinterpreted as an integral part of foretold history of salvation. Antichrist figure became a part of climax of evil, which has to inevitably precede the final coming of salvation. From an originally horrific event, the climax of evil tumed into the identifying sign of the soon arriving salvation. The necessary condition needed for the fulfillment of salvation is the elimination of aH element s that are incompatible with the economic process of salvation. The antichrist and enemy nations have to be completely destroyed during the salutary events. 169 In the following chapters the author follows the deve10pment and transformation of the antichrist idea in further periods of Judaism. The author describes the contribution of the apocalyptic texts to the eschatological concept in the intertestamental period. The author did not forget to include sources from the New Testament as well. The study emphasizes the fact, that Christian eschatology is clo sely tied (and in many ways copies) Jewish eschatology and the antichrist is a very good example of this. Proof is also present in the eschatology of Rabbinic Judaism, which can be found in the Talmud. Many of the Jewish eschatological motives remain in Christianity unchanged. The others were filled with a new soteriological interpretation. The last historical period that the study covers, is the 7th century A.D. Around this time a new evolved form of the antichrist appeared, carrying the name Armilus. The new version of the antichrist is perceived as a reaction of Judaism, which at the time felt endangered by Christianity. On this example the author provides evidence proving the ability of Judaism to create a worthy antichrist figure from "its own sources". The conclusion ofthe study is dedicated to the antichrist figure and its existence in the current modem times. Based on interpretation of texts from the Old Testament, it is possible for Apocalyptics, longing for eschatological change, to specify or mark by the term "Antichrist" those individuals, who fmd themse1ves content and successful in the present and do not welcome or strive for any radical social change. 170
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamil Lepš, Th.D. 7.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamil Lepš, Th.D. 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamil Lepš, Th.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 65 kB