velikost textu

Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis a její význam v křesťanské exegetické tradici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis a její význam v křesťanské exegetické tradici
Název v angličtině:
Exegetical Appoaches of Nicholas de Lyra in Postilla litteralis and Ins Role in Christian Tradition
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Štěpán Lisý, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
Id práce:
36869
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
17. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis a její význam v křesťanské exegetické tradici Exegetical Appoaches of Nicholas de Lyra in Postilla litteralis and Ins Role in Christian Tradition Štěpán Lisý Práce se zabývá vykladačskými principy v Postille litteralis Mikuláše z Lyry (1270- 1349), ve které se odráží misijní snahy křesťanů mezi židy i muslimy. Kompozice celého Lyrova komentáře je silně ovlivněna židovskými komentáři rabiho Šloma ben Jicchaka (Rašiho). Méně významný, ale patrný je vliv Avrahama ibn Ezry, Davida Kimchiho (Radaka) a Raymunda Martiniho. V závěru práce se potom autor věnuje vlivu Postilly litteralis na pozdější křesťanské učence s ohledem na dochované rukopisy na našem území.
Abstract v angličtině:
Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis a její význam v křesťanské exegetické tradici Exegetical Appoaches of Nicholas de Lyra in Postilla litteralis and Ins Role in Christian Tradition Štěpán Lisý The present work studies variability in Nicholas of Lyra’s exegesis in his Postilla litteralis and its role in Christian misionary activities among Jews and Muslims. Lyra’s postila is significantly influenced by commentary of Rabbi Shlomo ben Yitzchak. In Postilla litteralis there is a minor influence of commentaries of David Kimchi (Radak), Abraham Ibn Ezra and Raymundus Martini as well. Also in the study the author examines the impact of Postilla litteralis on later scholars and existing numerous manuscripts of Lyra’s works in Bohemian and Moravian lands.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Lisý, Th.D. 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Lisý, Th.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Lisý, Th.D. 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Štěpán Lisý, Th.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 5.55 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 73 kB