velikost textu

Penologická poimenika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Penologická poimenika
Název v angličtině:
Pastoral care in Prison system
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Mitáš
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Oponenti:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Id práce:
36863
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Mitáš 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Mitáš 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Mitáš 50 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Václav Mitáš 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc. 92 kB