text size

František Kovář ve vztahu k ekumeně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
František Kovář ve vztahu k ekumeně
Titile (in english):
František Kovář in the relation to ecumeniacalism
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Supervisor:
prof. ThDr. Milan Salajka
Opponents:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Prof. ThDr. Zdeněk Sázava
Thesis Id:
36862
Faculty:
Hussite Theological Faculty (HTF)
Department:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Study programm:
Theology (P6141)
Study branch:
Hussite Theology (HTD)
Degree granted:
Th.D.
Defence date:
01/07/2009
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Hana Tonzarová František Kovář ve vztahu k ekumeně František Kovář in the relation to ecumenicalism Doktorská práce František Kovář ve vztahu k ekumeně analyzuje vývoj 3. patriarchy Církve československé husitské ve vztahu k církvím a ekumenickému hnutí doma i v zahraničí od jeho dětství až po odchod z aktivní služby v církvi včetně jeho vlivu na ekumenický vývoj církve. Na podkladě rozboru jeho jeho myšlení a díla seznamuje s vývojem jím zastávané ideje království Božího na zemi, která se stane i jeho ekumenickým kritériem. V teologickém i církevně dějinném kontextu popisuje rovněž Kovářovu reflexi Církve československé husitské ve vztahu k ostatním církvím.
Abstract:
Hana Tonzarová František Kovář ve vztahu k ekumeně František Kovář in the relation to ecumenicalism The doctoral thesis František Kovář in the relation to ecumenicalism analyses the development of the 3th patriarch of the Czechoslovak hussite church in the relation to the churches and the ecumenical movement at home as well as abroad from his childhood till his leaving of the active service in the church, inluding his influence of the ecumenical developmnet of the church. On the strength of his thinking and work acquaints the work with the development of his idea Kingdom of God in the earth, he maintained, and it became also his ecumenical criterium. In the theological and church-historical cntext describes the work also Kovar´s reflexion of the Czechoslovak church in the relation to other churches.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 21.57 MB
Download Abstract in czech Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 13 kB
Download Abstract in english Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 13 kB
Download Opponent's review prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 36 kB
Download Opponent's review Prof. ThDr. Zdeněk Sázava 59 kB
Download Defence's report prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c. 87 kB