velikost textu

František Kovář ve vztahu k ekumeně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
František Kovář ve vztahu k ekumeně
Název v angličtině:
František Kovář in the relation to ecumeniacalism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Milan Salajka
Oponenti:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Prof. ThDr. Zdeněk Sázava
Id práce:
36862
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hana Tonzarová František Kovář ve vztahu k ekumeně František Kovář in the relation to ecumenicalism Doktorská práce František Kovář ve vztahu k ekumeně analyzuje vývoj 3. patriarchy Církve československé husitské ve vztahu k církvím a ekumenickému hnutí doma i v zahraničí od jeho dětství až po odchod z aktivní služby v církvi včetně jeho vlivu na ekumenický vývoj církve. Na podkladě rozboru jeho jeho myšlení a díla seznamuje s vývojem jím zastávané ideje království Božího na zemi, která se stane i jeho ekumenickým kritériem. V teologickém i církevně dějinném kontextu popisuje rovněž Kovářovu reflexi Církve československé husitské ve vztahu k ostatním církvím.
Abstract v angličtině:
Hana Tonzarová František Kovář ve vztahu k ekumeně František Kovář in the relation to ecumenicalism The doctoral thesis František Kovář in the relation to ecumenicalism analyses the development of the 3th patriarch of the Czechoslovak hussite church in the relation to the churches and the ecumenical movement at home as well as abroad from his childhood till his leaving of the active service in the church, inluding his influence of the ecumenical developmnet of the church. On the strength of his thinking and work acquaints the work with the development of his idea Kingdom of God in the earth, he maintained, and it became also his ecumenical criterium. In the theological and church-historical cntext describes the work also Kovar´s reflexion of the Czechoslovak church in the relation to other churches.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 21.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. ThDr. Zdeněk Sázava 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c. 87 kB