velikost textu

Mesianismus ve středověkém judaismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mesianismus ve středověkém judaismu
Název v angličtině:
Mesianism in mediaeval Judaism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Blažek, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
Doc. Šedinová
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Id práce:
36851
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
Jiří Blažek Mesianismus ve středověkém judaismu Mesianism in mediaeval judaism The theme of this paper is Jewish messianism amd tje Jewish apocalyptic vritings of the Middle Ages, their literar characteristic and introduces Czech translations of the most important early medieval Jewish apokalyptic texts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Blažek, Th.D. 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Blažek, Th.D. 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Blažek, Th.D. 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Šedinová 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 95 kB