velikost textu

Vznik, vývoj a jurisdikce mezinárodních trestních tribunálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik, vývoj a jurisdikce mezinárodních trestních tribunálů
Název v angličtině:
Formation, Development and Jurisdiction of International Criminal Tribunals
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Purgerová, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
36397
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Purgerová, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Purgerová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Purgerová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB