velikost textu

Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní regulace rasově motivované trestné činnosti
Název v angličtině:
Criminal regulation of racially motivated crime
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jaromír Štůsek
Vedoucí:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
36260
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jaromír Štůsek 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jaromír Štůsek 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jaromír Štůsek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB