velikost textu

Úmluva OSN o smlouvách o mezinár. koupi zboží - aplikace, vyloučení, interpretace a vyplnění mezer úpravy s akcentací zásady dobré víry a využití dalších pramenů práva mezinárodního

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úmluva OSN o smlouvách o mezinár. koupi zboží - aplikace, vyloučení, interpretace a vyplnění mezer úpravy s akcentací zásady dobré víry a využití dalších pramenů práva mezinárodního
Název v angličtině:
UN Convention on international sale of goods treaties - application, exclusion, interpretation and gapfilling with a focus on good faith and the use of other sources of international law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Aleš Minařík
Oponenti:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
36219
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Aleš Minařík 5.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Aleš Minařík 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Aleš Minařík 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB