velikost textu

Změny ve vlastnických a majetkových právech v Československu v letech 1945 - 1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny ve vlastnických a majetkových právech v Československu v letech 1945 - 1948
Název v angličtině:
Changes in Property Rights in Czechoslovakia in the Years 1945 - 1948
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Vostřáková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
36207
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Vostřáková 5.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Vostřáková 2.3 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Vostřáková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB