velikost textu

Místo pro knihu v životě a díle spisovatele Bohumila Hrabala

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Místo pro knihu v životě a díle spisovatele Bohumila Hrabala
Název v angličtině:
The book in the life and work of writer Bohumil Hrabal
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Šícha
Vedoucí:
PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Richard Khel, CSc.
Id práce:
36156
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce představuje Bohumila Hrabala v roli čtenáře, vlastníka knih a spisovatele, jehož život byl s knihou a papírem neoddělitelně spojen. Úvodní část je věnována stručnému životopisu spisovatele, snaží se poukázat na významné mezníky v jeho životě, které ho dovedly až ke spisovatelské dráze. Další část se věnuje Hrabalovým čtenářským návykům, knihám, které četl, knihám, které ho inspirovaly k tvorbě. Jádrem práce je Hrabalův vztah ke knihám jeho práce s papírovými materiály, rozbor jeho strojopisů z pozůstalosti, rozbor knih, které Hrabal vlastnil a nyní se nacházejí v pozůstalosti. Text doprovází fotografická dokumentace Hrabalových knih a soupis knih, které hrabal četl, jenž vychází z rozboru jeho autobiografických děl. V závěru jsou získané poznatky shrnuty a krátce komentovány.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Šícha 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Šícha 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Šícha 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Khel, CSc. 61 kB