text size

Kvalita života dětí po zavedení ventrikulo-peritoneální drenáže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Kvalita života dětí po zavedení ventrikulo-peritoneální drenáže
Titile (in english):
Quality of life children with installation ventricle-peritoneal shunt
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Lenka Kramářová
Supervisor:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Opponents:
MUDr. Miroslava Králová, Ph.D.
Bc. Jitka Nováková
Thesis Id:
36112
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
Nursing (OSETR)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2007
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Anotace Autor: Lenka Kramářová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života dětí po zavedení ventrikulo-peritoneální drenáže Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 74 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: hydrocefalus, ošetřovatelská péče, kvalita života , kasuistika, dotazník, děti a rodiče Bakalářská práce pojednává o kvalitě života dětí s hydrocefalem se specializací na děti, u nichž jako způsob léčby byla zavedena ventrikulo-peritoneální drenáž. Poukazuje na problémy, které vznikají v souvislosti s propuštěním z nemocnice a následnou péčí v domácím prostředí. Byl zkoumán vliv popsaných problémů na kvalitu života těchto dětí a jejich rodin. Těžiště práce tvoří dotazník zjišťující názory a hodnocení rodičů nemocných dětí v 9-ti oblastech týkající se zejména budoucnosti dítěte. Dále jsou uváděny kasuistiky popisující konkrétní případy a nejčastější obtíže, které rodiče musí řešit. Zkoumaný vzorek tvoří děti hospitalizované na neurochirurgické klinice.
Abstract:
Annotation The goal of bachelor´s thesis is to analyze quality of life children wiht hydrocephalus with installation ventricle-peritoneal shunt. In the thesis there are given detais on problems, which arise from leave hospital and treatment at home. Thesis inqure problem ´s influence on quality of life illness children and their families. A quantitative oservational study is made of questionnaire that include 9 parts about future children ´s life. Physical effort was researched on diseased children from neurosurgery clinic.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Lenka Kramářová 2.42 MB
Download Abstract in czech Lenka Kramářová 126 kB
Download Abstract in english Lenka Kramářová 61 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Download Opponent's review MUDr. Miroslava Králová, Ph.D. 1.52 MB
Download Opponent's review Bc. Jitka Nováková 700 kB
Download Defence's report 1.52 MB