velikost textu

Hospitalizace rodičů spolu s nemocným dítětem z pohledu sestry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hospitalizace rodičů spolu s nemocným dítětem z pohledu sestry
Název v angličtině:
Admission of parents with their ill child to hospital from nurse´s point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petra Havlásková
Vedoucí:
Bc. Jitka Nováková
Oponenti:
Bc. Ivana Roďanová
Jaroslava Pečenková
Id práce:
36109
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor : Petra Havlásková Instituce : Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Hospitalizace rodičů s nemocným dítětem z pohledu sestry Vedoucí práce : Bc. Jitka Nováková Počet stran : 104 Počet příloh : 2 Rok obhajoby : 2007 Klíčová slova : hospitalizace rodičů s dítětem v nemocnici, potřeby dítěte, charta práv dětí nemocnici, family-centred care, herní specialista, dobrovolník Bakalářská práce pojednává o problematice společné hospitalizace rodičů s nemocným dítětem. Klade důraz na psychické potřeby dítěte, vliv nemoci na jeho psychiku a zdůrazňuje potřebu mít kolem sebe blízkou osobu, která mu dodává pocit bezpečí, zvláště pak v situaci, kdy je dítě vytrženo z jeho přirozeného prostředí. Těžiště práce tvoří kvantitativní výzkum zaměřený na postoj sester k přijímání doprovodů a přístup jejich pracovišť, nejčastější problémy, povědomí sester o pojmu family-centred care, a zájem o spolupráci s herními specialisty, dobrovolníky či psychologem a dodržování Charty práv dětí v nemocnici. Zkoumaný vzorek tvoří zdravotní sestry dětských oddělení ze tří pražských fakultních nemocnic.
Abstract v angličtině:
Annotation The goal of bachelor´s thesis is to present the problems of parents staying together with their ill child in hospital. It emphasizes on child´s psychical needs influenced by illness, especially on need to have around a person he or she knows well to provide him or her the emotional support and comfort, especially when being taken away from his or her usual environment. A qvantitative research was carried out how nursing staff from paediatric wards of three Faculty Hospitals in Prague. The research vas focused on how nurses accept parents or adults accompanying a child, the most common problems, the staff knowledge of the therm family– centred care, cooperation with play therapists, volunteers or psychologist and also how the Chart of hospitalized children is respected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Havlásková 495 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Havlásková 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Havlásková 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Jitka Nováková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Ivana Roďanová 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 1.13 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.34 MB