velikost textu

Využití alternativních metod při tlumení porodních bolestí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití alternativních metod při tlumení porodních bolestí
Název v angličtině:
The use of alternative metods of pain relief in labour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Nejedlá, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Regina Slowik
Oponenti:
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
Mgr. Věra Erbenová
Id práce:
36103
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Michaela Nejedlá, DiS. Instituce: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství Oddělení ošetřovatelství Název práce: Využití alternativních metod při tlumení porodních bolestí Vedoucí práce: Mgr. Regina Slowik Počet stran: 108 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: Bolest, porodnictví, přirozený porod, tlumení porodní bolesti, alternativní porodnictví, nefarmakologické metody, aromaterapie, homeopatie, předporodní příprava, akupunktura, akupresura, otec u porodu. Bakalářská práce se zabývá využíváním alternativních metod k tlumení porodních bolestí. V teoretické části jsem popsala porodní bolest a průběh fyziologického porodu. Dále jsem uvedla alternativní metody, které lze použít při porodu, jejich fungování, možnosti využití, indikace a kontraindikace a formy užití. Obsáhlejší, empirická část, byla provedena metodou kvantitativního výzkumného šetření. To mělo zjistit jaké alternativní metody rodičkám byly nabídnuty a které ony využily. V šetření jsem se zabývala i tím, jak běžně snášejí bolest, kdo jim byl při porodu nejvíce nápomocen a zda porod splnil jejich očekávání. Vzorek respondentů tvořily rodičky ze čtyř zdravotnických zařízeních: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice Hořovice. Čtvrté zařízení si nepřeje být jmenováno. Jednalo se také o fakultní nemocnici. Ze šetření byly vyřazeny ženy, které přišly na plánovaný císařský řez.
Abstract v angličtině:
Annotation This Baccalaureat thesis discusses the use of alternative methods of pain relief in labour. The theoretical section describes labour pains and the physical process of giving birth. This is followed by a number of alternative methods suitable for use during the birth, how they work, the possibilities for use, indications and contraindications, and ways of using them. Broadly speaking, the empirical section was completed using methods of quantitative research observation. It should clarify which alterative methods were offered to the labouring women and which were used. The study also looks at how women generally deal with pain, who helped them most during labour and whether the experience of giving birth met their expectations. The respondents were drawn from families using four medical institutions: Hradec Kralove University Hospital, Liberec regional hospital and Hořovice hospital. The 4th institution, a university hospital, wishes to remain anonymous. Women with planned ceasarean sections were excluded from the study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Nejedlá, DiS. 798 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Nejedlá, DiS. 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Nejedlá, DiS. 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Regina Slowik 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 751 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Erbenová 574 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.79 MB