text size

Očekávání rodiček versus vývojové trendy v porodnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Očekávání rodiček versus vývojové trendy v porodnictví
Titile (in english):
Expectations of women in labour vs. obstetrical trends
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Zuzana Paukertová
Supervisor:
Mgr. Regina Slowik
Opponents:
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Thesis Id:
36102
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
Nursing (OSETR)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
12/06/2007
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ANOTACE Autor: Zuzana Paukertová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králová, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Očekávání rodiček versus vývojové trendy v porodnictví Vedoucí práce: Mgr. Regina Slowik Počet stran: 80 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: trendy v porodnictví, očekávání rodičky, porodní asistentka Bakalářská práce v teoretické části vymezuje základní vývojové trendy v porodnictví ve 20.století. Tyto trendy jsou dále specifikovány z různých hledisek, zejména dle požadavků na vybavení porodní místnosti, role porodní asistentky v průběhu porodu, tlumení bolesti při porodu a možnosti kontaktu rodičky s doprovázející osobou a novorozencem. Na teoretickou část navazuje empirické šetření, které mapuje nároky a požadavky rodiček v České republice na průběh jejich vlastního porodu. Respondentkami jsou těhotné ženy ve třetím trimestru gravidity. Výstupem bakalářské práce je návrh obecných doporučení pro vedoucí sestry porodnických oddělení, k vytvoření příznivých podmínek pro průběh porodu, které vycházejí z většinové představy respondentek průzkumu.
Abstract:
Annotation Key words: obstetrical trends, expectations of women in labour, labour ward nurse The theoretical part of the bachelor thesis focuses some of the obstetrical trends in the 20th century. The trends are specified from several points of view, in particularly according to the labour ward equipment standards, the labour ward nurse´s task during the childbirth, the ways of soothing the labour pains and the possible contact of the woman in labour with the accompanying people and the newborn baby. The empirical part surveys the childbirth course requirements of the women in labour in the Czech Republic. The respondents are expectant mothers in the third gravidity term. From the empirical data the bachelor thesis implies some general recommendations for ward sisters at obstetrical departments following the aim to make childbirth conditions more favourable.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Zuzana Paukertová 787 kB
Download Abstract in czech Zuzana Paukertová 73 kB
Download Abstract in english Zuzana Paukertová 140 kB
Download Supervisor's review Mgr. Regina Slowik 163 kB
Download Opponent's review Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 656 kB
Download Opponent's review MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 2.04 MB
Download Defence's report 1.52 MB