velikost textu

Očekávání rodiček versus vývojové trendy v porodnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Očekávání rodiček versus vývojové trendy v porodnictví
Název v angličtině:
Expectations of women in labour vs. obstetrical trends
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Paukertová
Vedoucí:
Mgr. Regina Slowik
Oponenti:
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Id práce:
36102
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Zuzana Paukertová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králová, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Očekávání rodiček versus vývojové trendy v porodnictví Vedoucí práce: Mgr. Regina Slowik Počet stran: 80 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: trendy v porodnictví, očekávání rodičky, porodní asistentka Bakalářská práce v teoretické části vymezuje základní vývojové trendy v porodnictví ve 20.století. Tyto trendy jsou dále specifikovány z různých hledisek, zejména dle požadavků na vybavení porodní místnosti, role porodní asistentky v průběhu porodu, tlumení bolesti při porodu a možnosti kontaktu rodičky s doprovázející osobou a novorozencem. Na teoretickou část navazuje empirické šetření, které mapuje nároky a požadavky rodiček v České republice na průběh jejich vlastního porodu. Respondentkami jsou těhotné ženy ve třetím trimestru gravidity. Výstupem bakalářské práce je návrh obecných doporučení pro vedoucí sestry porodnických oddělení, k vytvoření příznivých podmínek pro průběh porodu, které vycházejí z většinové představy respondentek průzkumu.
Abstract v angličtině:
Annotation Key words: obstetrical trends, expectations of women in labour, labour ward nurse The theoretical part of the bachelor thesis focuses some of the obstetrical trends in the 20th century. The trends are specified from several points of view, in particularly according to the labour ward equipment standards, the labour ward nurse´s task during the childbirth, the ways of soothing the labour pains and the possible contact of the woman in labour with the accompanying people and the newborn baby. The empirical part surveys the childbirth course requirements of the women in labour in the Czech Republic. The respondents are expectant mothers in the third gravidity term. From the empirical data the bachelor thesis implies some general recommendations for ward sisters at obstetrical departments following the aim to make childbirth conditions more favourable.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Paukertová 787 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Paukertová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Paukertová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Regina Slowik 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 656 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 2.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.52 MB