velikost textu

Duchovní potřeby hospitalizovaných pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duchovní potřeby hospitalizovaných pacientů
Název v angličtině:
Spiritual needs of patients in hospital
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Libuše Vyšínová
Vedoucí:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oponenti:
Mgr. Veronika Kuříková
Bc. Alan Maria Uhura
Id práce:
36101
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Libuše Vyšínová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Duchovní potřeby hospitalizovaných pacientů Vedoucí práce: Ing. ThLic. Aleš Opatrný, Th.D. Počet stran: 118 Počet příloh: 9 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: duchovní potřeba, spiritualita, duchovno, víra, náboženství, důstojnost Bakalářská práce pojednává o duchovních potřebách hospitalizovaných pacientů. Poukazuje na duchovní svět člověka a na význam spirituality ve snášení nemoci. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření, jež porovnává výskyt duchovních potřeb u pacientů organizovaných v církvi a u pacientů, kteří se nehlásí k žádné náboženské instituci. Zkoumaný vzorek tvoří pacienti hospitalizovaní na chirurgických a interních lůžkových odděleních církevní nemocnice.
Abstract v angličtině:
Annotation The goal of bachelor´s thesis deals with the spiritual needs of the patients in hospital and it refers to an importance of human spirituality at the time of beeing ill. In the thesis there are given details of spiritual needs which occures by the patients who report for any religion or by the patinets with no relogious affiliatinon. A quantitative observational study was carried out by the patients during their stay at the Surgical Wards and a General Medicine Department of the church hospital.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Libuše Vyšínová 1.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Libuše Vyšínová 572 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Libuše Vyšínová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Libuše Vyšínová 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Kuříková 3 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Alan Maria Uhura 972 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.58 MB