velikost textu

Záchranář - oběť agresivity pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Záchranář - oběť agresivity pacientů
Název v angličtině:
Rescue worker - the victim of aggressiveness patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Doležalová
Vedoucí:
PhDr. Marie Rybářová
Oponenti:
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Bc. Zuzana Klicperová
Id práce:
36094
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Klára Kamasová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Záchranář – oběť agresivity pacientů Vedoucí práce: PhDr. Marie Rybářová Počet stran: 83 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: agrese, komunikace, bezpečí a jistota, psychoterapie Bakalářská práce pojednává o agresi u pacientů, která se vyskytuje v přednemocniční péči. Uvádí její zdroje, možnosti komunikace s agresivním pacientem a poukazuje na důležitost psychoterapie v práci záchranáře. Těžiště práce tvoří dotazníkové šetření zabývající se zkušenostmi záchranářů Pardubického a Královehradeckého kraje s agresivním pacientem. Dotazník byl zaměřen na teoretické znalosti, osobní zkušenosti, pocity bezpečí při práci a psychické prožívání záchranářů. Zkoumaný vzorek respondentů tvořili lékaři, sestry, zdravotničtí záchranáři a řidiči pracující v resortu záchranné služby.
Abstract v angličtině:
Annotation Baccalaureate work handles about aggressiveness by the patients in prehospital medical care. Features her sources, possibilities in communication with aggressive patient and point on importace psychotherapy in work of rescue worker. The crux of the work forms questionnaire inquiry conversant experiences of rescue workers in Pardubice and Hradec Králové district with aggresive patiens. Questionare was bent on theoretic knowledge, personal experience, feelings safety at work and psychical feelings by the rescue workers. Surveyed sample informants was formed by the doctors, nurses, rescue workers and medical drivers working in rescue servise.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Doležalová 715 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Doležalová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Doležalová 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Rybářová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Klicperová 1.87 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.62 MB