velikost textu

Deprese a její dopad na kvalitu života dospělých jedinců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deprese a její dopad na kvalitu života dospělých jedinců
Název v angličtině:
Depression and her incidence on quality of life of adult persons
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Paulína Šragová
Vedoucí:
Bc. Ivana Šlaisová
Oponenti:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Id práce:
36079
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Paulína Šragová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Deprese a její dopad na kvalitu života dospělých jedinců Vedoucí práce: Bc. Ivana Šlaisová Počet stran: 99 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: deprese, ošetřovatelská péče, kvalita života, dopad deprese, depresivní jedinec Bakalářská práce pojednává o depresi a jejím dopadu na kvalitu života dospělých jedinců. Rozebírá depresivní poruchu, její příčiny, léčbu a dopad. Zaměřuje se na ošetřovatelskou péči o depresivního pacienta. Rozebírá kvalitu života v obecné i specifické rovině. Těžiště práce tvoří dotazníkové průzkumné šetření kvality života dospělých jedinců. Zkoumaný vzorek tvoří dospělí ambulantní pacienti, léčící se s depresivní poruchou na Psychiatrické klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachelor´s thesis discourse about depression and her incidence on quality of life of adult persons. Thesis analyse depression disorder, her reasons, treatment and incidence on life. Thesis alignment on care of patient with depression. Analyse quality of life in common and special level of this life. Decision point of this bachelor thesis is made with question-form and a research specialized on quality of life of adult persons. Corpus is made with ambulatory patients, which have been healing with depression disorder on Psychiatric clinic of Teaching hospital in Hradec Králové.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Paulína Šragová 835 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Paulína Šragová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Paulína Šragová 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Ivana Šlaisová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Skorunka, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.83 MB