velikost textu

Letecká záchranná služba: její historie, modely a vývojové trendy v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Letecká záchranná služba: její historie, modely a vývojové trendy v ČR
Název v angličtině:
Helicopter emergency servis: Its history, models and development trends in the CZ
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Roman Lysý
Vedoucí:
MUDr. Miroslav Havlík
Oponenti:
Bc. Eva Prchalová
Mgr. Kristýna Fejfarová
Id práce:
36077
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Roman Lysý Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Letecká záchranná služba: její historie, modely a vývojové trendy v ČR Vedoucí práce: prim. MUDr. Miroslav Havlík Počet stran: 74 Počet příloh: textové 6; obrazové 30 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: LZS, historie, záchranná služba, střediska LZS, indikace, nevýhody, laická informovanost o LZS, posádka LZS. Tato práce popisuje vznik a vývoj letecké záchranné služby v ČSSR. S úzkým zaměřením, opisuje vývoj této služby v České republice, její nynější organizaci, povinnosti a úkoly jejich posádek a poukazuje na rozdíly mezi leteckou a pozemní záchrannou službou. Obsahuje informace, které jsou velmi důležité pro práci zdravotnického záchranáře.
Abstract v angličtině:
Annotation This final paper describes the origin and the development of the helicopter emergency service in ČSSR. Mainly it is focused on the development of this service in the Czech Republic, its present organization, obligations and tasks of their crews and it points to the differences between helicopter emergency and land emergency medical service. This final paper includes essential information, which is very important to work of a paramedic in this service.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Roman Lysý 831 kB
Stáhnout Příloha k práci Roman Lysý 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Roman Lysý 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Roman Lysý 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Eva Prchalová 941 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kristýna Fejfarová 1.4 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.94 MB