velikost textu

Aktivní styl života pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivní styl života pro seniory
Název v angličtině:
The active style of life for seniors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eva Nováková
Vedoucí:
Bc. Karel Šauer
Oponenti:
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Konzultant:
Helena Vostrovská
Id práce:
36074
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor : Eva Nováková Instituce : Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Aktivní styl života pro seniory Vedoucí práce : Bc. Karel Šauer, Helena Vostrovská Počet stran : 95 Počet příloh : 4 Rok obhajoby : 2007 Klíčová slova : aktivní životní styl, fyzické procesy, psychické změny, pohybové aktivity, vliv výživy a psychiky, vzdělanost v oboru počítačové techniky Bakalářská práce pojednává o životním stylu určeném pro starší generaci populace. V teoretické části stručně popisuji fyzické procesy a psychické změny charakteristické pro období stáří. Podrobněji se věnuji pohybovým aktivitám, výživě a vlivu psychiky na zdraví člověka. Empirická část se zaměřuje na pohybovou aktivitu, vzdělanost a informovanost v oboru počítačové techniky a pohled na současný život seniorů. Zkoumaný vzorek tvoří náhodně oslovení lidé ve věku od šedesáti let, žijící převážně ve východočeském kraji.
Abstract v angličtině:
Annotation This Bachelor degrese thesis dissertates on a style of life of an elderly generation of population. The theoretical part briefly dealts with physical processes and mental changes typical for seniors period of life. It detailed the specifications of a physical traning, nourishment and an influence of a human psyche to health. The empirical part concentrates on an exercising, scholarship, awareness of a computer technology and a general view of a contemporary life of seniors. The surveyed sample of people is formed of a part of random- questioned seniors older than sixty years, living in eastern Bohemia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Nováková 504 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Nováková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Nováková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Karel Šauer 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 1.47 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.69 MB