velikost textu

Okolnosti vzniku úrazů dětí vyžadujících hospitalizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Okolnosti vzniku úrazů dětí vyžadujících hospitalizaci
Název v angličtině:
The circumstances of injuries of children that require hospitalization
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Sabina Slavíčková
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
MUDr. Miroslava Králová, Ph.D.
Bc. Naděžda Vlčková
Id práce:
36072
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Sabina Slavíčkova Instituce: Ústav sociálního lékařství LFUK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Okolnosti vzniku úrazů dětí vyžadujících hospitalizaci Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran: 87 Počet příloh: 9 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: dětské úrazy, poranění, věková kategorie, hospitalizace, prevence Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dětských úrazů. Poukazuje na závažnost této problematiky a jako podklad uvádí statistická fakta o výskytu úrazů. Práce upozorňuje na rizikové faktory, které jsou dány nedokončeným vývojem dětí a předkládá výčet typických poranění a jejich obvyklých mechanismů vzniku v jednotlivých věkových kategoriích. Těžiště práce tvoří provedené šetření zabývající se okolnostmi vzniku úrazu. Zkoumaný vzorek tvoří děti, které byly pro úraz hospitalizovány na oddělení dětské chirurgie v Pardubicích. Šetření probíhalo jedenáct měsíců.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor essay is oriented on the children injuries problém. It shows the seriousness of this problém and iťs basis are the statistical facts of incidence of these injuries. The essay calls attention to the risk factors, that occure because of the unfmished development of children, and adds listing of the most typical injuries and their usual mechanisms of occurance in significant age groups. The focal point of this essay is a survey about the circumstances of the infliction of injuries. The surveyed sample consists of children that were hospitalized for injuries on the children surgery in the hospital of Pardubice. The survey lasted for eleven months.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sabina Slavíčková 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sabina Slavíčková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sabina Slavíčková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pečenková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Miroslava Králová, Ph.D. 1.48 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Naděžda Vlčková 1.13 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.79 MB