velikost textu

Aktivizace seniorů v pečovatelských domech a domovech důchodců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivizace seniorů v pečovatelských domech a domovech důchodců
Název v angličtině:
Activism of seniors living in nurturant and retirement houses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Michalcová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
Helena Vostrovská
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Id práce:
36071
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Michalcová Pavlína Lékařská fakulta Hradec Králové Aktivizace seniorů v pečovatelských domech a domovech důchodců Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran: 72 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: aktivizace, aktivizátor, senioři, stáří, soběstačnost, pečovatelský dům, domov důchodců Bakalářská práce byla zaměřena na pečovatelské domy a domovy důchodců. Cílem bylo zjistit, zda v těchto zařízeních připravují volnočasové aktivity, jaký typ a kdo je připravuje. Zjištění dopadlo pozitivně. Ve všech místech se aktivizací zabývají. V některých z nich připravují semináře a kurzy pro jednání se seniory a vedení aktivit. Někde aktivizaci připravují pracovníci, přímo pro ni určeni, jinde ji připravují přímo sestry. Často jsou vytvořeny přímo programy aktivizace se dnem, hodinou a typem činnosti. Ty se každý týden opakují a někdy je mezi ně vložen speciální program. Senioři si mohou vybrat co chtějí navštěvovat. Někde jsou již tak daleko, že připravují mimo běžné aktivity i ty, které jsou specificky určené imobilním klientům. Snaží se je motivovat, zbavit je strachu, pomáhají jim vyzkoušet si něco, co již dlouho nezkusili. Z výzkumu také vyplynulo, jak hodně jsou senioři aktivní, co je zajímá, zda se sami angažují v přípravě činností. Závěrem mohu říci, že aktivizace seniorů zaujímá významné místo v politice stárnutí obyvatelstva.
Abstract v angličtině:
Annotation Activism of seniors living in nurturant and retirement houses Bachelor’s work was aimed for nurturant and retirement houses. Focus was the fact whether in these institutions the free-time activities are being prepared and who and how is managing them. My findings were positive, as the acitivities are established at all locations, at some of them with educated staff, at some with specialized programs with reccurences and wide offers. Also exact activities for immobile clients are created and helping to motivate them to shake off the fear and check something re-new out. Research pointed out the interests of seniors and their willingness to change their life to better. Activism of seniors takes really serious place in policy of human aging.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Michalcová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Michalcová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Michalcová 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pečenková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Helena Vostrovská 974 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 729 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.11 MB