text size

Kvalita ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Kvalita ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách
Titile (in english):
The quality of nursing care in clients´ after arthral replacements
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Jaroslava Horáková
Supervisor:
Jaroslava Pečenková
Opponents:
doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.
Zuzana Filková
Thesis Id:
36070
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
Nursing - Pedagogy in Health Service (OSETRP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2007
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Anotace Autor: Jaroslava Horáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran 81 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: kvalita ošetřovatelské péče, informovanost, vnímání bolesti, tišení bolesti, pacienti (klienti) po operaci kyčelního a kolenního kloubu totální náhradou Bakalářská práce pojednává o kvalitě ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části autorka rozebírá problematiku informovanosti klientů o jejich onemocnění a vnímání bolesti klienty. V praktické části autorka popisuje metodiku a výsledky vlastního výzkumu, který provedla u vybrané skupiny klientů. Dotazníkovou metodou u klientů hodnotila znalost jejich onemocnění, znalost práv klientů a znalost řádu oddělení. Dále bylo hodnoceno vnímání bolesti po operaci, závislost intenzity bolesti na denní době a na rehabilitaci a způsoby zmírňování bolesti ošetřujícími sestrami.
Abstract:
Annotation The goal bachelor´s thesis is to analyze the quality of nursing care in clients after arthral replacements. The thesis is divided into theoretical and practical part. The teoretical part deals with the clients' foreknowledge of their disease and their pain reception. The practical part deals with the methodics and results of the own author´s research on selected group of clients. Using the questionary, the clients' foreknowledge of their disease, their foreknowledge of the clients' laws, and their foreknowledge of the department rules were evaluated, respectively. Furthermore, the pain reception after operation, the pain dependance on daytime and rehabilitation, and the methods used for pain easement by nurses were evaluated, as well.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Jaroslava Horáková 436 kB
Download Attachment to the thesis Jaroslava Horáková 1.6 MB
Download Abstract in czech Jaroslava Horáková 123 kB
Download Abstract in english Jaroslava Horáková 62 kB
Download Supervisor's review Jaroslava Pečenková 163 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. 1.23 MB
Download Opponent's review Zuzana Filková 753 kB
Download Defence's report 1.78 MB