velikost textu

Ošetřovatelská péče o pacienta s kolostomií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o pacienta s kolostomií
Název v angličtině:
Caring for patient with colostomy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Kováčová
Vedoucí:
doc. MUDr. Karel Šmejkal, CSc.
Oponenti:
MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
Bc. Alexandra Horáčková
Konzultant:
Bc. Šárka Dostálková
Id práce:
36068
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o ošetřovatelské péči o pacienta s kolostomií. Jsou zde ve dvou kapitolách popsány teoretické poznatky a dovednosti a moje zkušenosti z praxe týkající se ošetřování pacientů s kolostomiemi. První kapitola popisuje všeobecné poznatky např. onemocnění, pro něž se kolostomie zakládá nebo sortiment stomických pomůcek. Druhá kapitola se spíše zabývá poznatky z praxe zhodnocení zdravotního stavu pacienta s kolostomií nebo plán péče o pacienta s kolostomií. Empirická část práce je založena na průzkumu dovedností a znalostí sester Podhorské nemocnice v oblasti péče o pacienta s kolostomií pomocí metody nestandardizovaného dotazníku.
Abstract v angličtině:
Abstract This BA essay deals with the subject of colostomy patient treatment. Theoretical knowledge, skills, and my practical experiences concerning the care for patients with colostomy are described in two separate chapters. The first chapter describes general knowledge - for instance, the illnesses for which colostomy is determined or the assortment of stomachic aids. The second chapter is more or less concerned about practical experiences -the evaluation of the state of health of colostomy patients or a plan of further care. The empirical part is based upon an examination of skills and knowledge of nurses from Podhorska Hospital, in the area of care for patients with colostomy, using the method of non- standardized questionnaire.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Kováčová 6.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Kováčová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Kováčová 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Karel Šmejkal, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. 990 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Alexandra Horáčková 963 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.02 MB