velikost textu

Postoje zdravotnických pracovníků k používání omezujících opatření u klientů s lékařskou diagnózou Alzheimerova demence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje zdravotnických pracovníků k používání omezujících opatření u klientů s lékařskou diagnózou Alzheimerova demence
Název v angličtině:
Approaches of health workers to restraining procedures in clients with Alzheimer disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jaroslava Šimková
Vedoucí:
Bc. Alan Maria Uhura
Oponenti:
Mgr. Beáta Raisová
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Id práce:
36064
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Jaroslava Šimková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Postoje zdravotnických pracovníků k používání omezujících opatření u klientů s lékařskou diagnózou Alzheimerova demence. Vedoucí práce: Bc. Alan Maria Uhura, R.N. Počet stran: 113 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: Alzheimerova demence, omezující opatření, ošetřovatelský personál, pečovatelský personál Bakalářská práce pojednává o postojích zdravotnických pracovníků k používání omezujících opatření u klientů s Alzheimerovou demencí. Sleduje jakým způsobem řeší zdravotníci a pečovatelé stavy agrese, výrazného neklidu a poruchy chování u klientů s demencí. Těžištěm práce je průzkumné šetření o jednotlivých omezujících opatřeních a názorů na jejich použití při stavech agrese, neklidu a poruch chování u klientů s Alzheimerovou demencí. Respondenty byl zdravotní, ošetřovatelský a pečovatelský personál čtyř ústavů sociální péče pro seniory a dvou zdravotnických oddělení geriatrie v Českérepublice.
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis discusses the approaches of health workers to restraining procedures in clients with Alzheimer disease. It observes how the medics and the health workers solve aggression, pronounced restlessness and behaviour disorders of clients with dementia. The focus of this thesis is on investigating of individual restraining procedures and the opinions about their use in clients with Alzheimer disease, when experiencing aggression, anxiety and behaviour disorders. The participants involved were the medics, the nurses and the social workers of four institutions of social care for elderly and two departments of geriatrics in Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslava Šimková 827 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslava Šimková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslava Šimková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Beáta Raisová 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.59 MB