velikost textu

Ošetřovatelská péče o pacienta s tuberkulózou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o pacienta s tuberkulózou
Název v angličtině:
Nursing Care for Patient with Tuberculosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Kučerová, DiS.
Vedoucí:
Bc. Eva Prchalová
Oponenti:
MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Bc. Hana Pecharová
Id práce:
36049
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Ošetřovatelská péče o pacienta s tuberkulózou Tuberkulóza je onemocnění, které provází lidstvo již odnepaměti. Její výskyt, zpočátku epidemický, se změnil v endemický… V mé bakalářské práci se zabývám problematikou ošetřovatelské péče o pacienty s tuberkulózou. Jejím cílem je v části teoretické nastínit průběh onemocnění tuberkulózou, opatření nutná k zabránění jejího šíření a popsat základní ošetřovatelskou péči o pacienty s tuberkulózou. V části empirické využívám dotazníkovou metodu k výzkumu znalostí sester o onemocnění tuberkulózou a hygienicko-epidemiologických opatřeních užívaných při jejím výskytu a tyto znalosti porovnávám mezi sestrami z plicních a infekčních oddělení a sestrami z oddělení jiných.
Abstract v angličtině:
Annotation Nursing Care for Patient with Tuberculosis Tuberculosis is a disease accompanying human beings since immemorial time. Its originally epidemic occurrence has changed into endemic one. Presented bachelor thesis is devoted to the issue of nursing care for patients with tuberculosis. Its objective is to outline the course of the illness as well as measures necessarily taken to avoid its further diffusion, and to describe principal nursing care for patients. The empirical part of the thesis is based on a sample survey focused on nurses’ knowledge on tuberculosis and hygienic-epidemiological measures applied during prevalence of this disease. The level of knowledge in two respondents groups - nurses in pulmonary and infection departments and nurses working in other ones - are compared there.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Kučerová, DiS. 528 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Kučerová, DiS. 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Kučerová, DiS. 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Eva Prchalová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. 1.97 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Hana Pecharová 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.63 MB