velikost textu

Teorie a praxe v kompetencích vysokoškolsky vzdělané sestry pracující na chirurgické ambulanci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie a praxe v kompetencích vysokoškolsky vzdělané sestry pracující na chirurgické ambulanci
Název v angličtině:
Theory and Practice an the Competence of Graduate Nurse Working in the Surgical Ambulance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Černá
Vedoucí:
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Šárka Dostálková
MUDr. Ivan Drašner
Id práce:
36047
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Teorie a praxe v kompetencích vysokoškolsky vzdělané sestry pracující na chirurgické ambulanci Závěrečná bakalářská práce pojednává o zmapování současného stavu a nových trendů ve zdravotnictví, v oboru ošetřovatelství. Teoreticky vyhodnocuje předpoklady dalšího vývoje role vysokoškolsky vzdělané sestry v nových podmínkách. Empirická část si klade za úkol zjistit, zda jsou vytvořeny podmínky pro práci vyso-koškolsky vzdělané sestry a jestli sestry mohou dle zákona, v praxi pracovat samostatně, konkrétně na chirurgické ambulanci. Z celé práce vyplývá, že by sestra-vysokoškolačka, dle legislativy mohla samostatně pracovat, pojišťovny i pacienti by měli o samostatnou práci sestry zájem. Proto zde vyvstává otázka: Proč to v praxi nejde? Máme o sestry vysokoškolsky vzdělané opravdu zájem?
Abstract v angličtině:
Annotation Theory and Practice an the Competence of Graduate Nurse. Working in the Surgical Ambulance This bachelor thesis deals with the contemporary situation and new trends in health service – in the branch of nursing. It presents and evaluates theoretical assumptions of further development of a graduated nurse in new conditions. The empirical part is aimed at identification of the conditions for the work of a graduated nurse and to recognize whether the current legislation enables such a nurse to work individually, concretely in surgical ambulance. The thesis concludes that graduated nurses are allowed to work individually and separately conformably to the laws, and patients and insurance companies take concern in their work. On the basis of this fact some questions arise: Why is there a problem to implement it in practice? Do we really take care in graduate nurses?
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Černá 705 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Černá 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Černá 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Šárka Dostálková 899 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ivan Drašner 1.3 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.72 MB