velikost textu

Paliativní ošetřovatelská péče v nemocničním prostředí z pohledu pacienta a ošetřujícího personálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paliativní ošetřovatelská péče v nemocničním prostředí z pohledu pacienta a ošetřujícího personálu
Název v angličtině:
The palliative nursing care in the hospital based on suggestions of patients and the nursing staff
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zdeňka Navrátilová
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Čermáková, DiS.
Oponenti:
PhDr. Helena Kisvetrová
Hilda Vorlíčková
Id práce:
36040
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: NAVRÁTILOVÁ Zdeňka Instituce: Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci králové Název práce: PALIATIVNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V NEMOCNIČNÍM PROSTŘEDÍ Z POHLEDU PACIENTA A OŠETŘUJÍCÍHO PERSONÁLU. Vedoucí práce: Bc. Kateřina Čermáková Počet stran: 103 Počet příloh: 14 Počet titulů použité literatury: 21 Prameny: 3 Klíčová slova: paliativní péče, nevyléčitelně nemocný, bolest, holismus, potřeby, nemocnice, informace, kvalita života, blízcí Tato bakalářská práce se zabývá paliativní ošetřovatelskou péčí v nemocnici. Vychází z názorů jak pacientů, tak zdravotních sester. Cílem je charakterizovat paliativní péči a její jednotlivé cíle. Hodnotí monitoraci a saturaci fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb vážně nemocných pacientů na standardním oddělení v nemocnici a způsob podávání informací. Výsledky této práce potvrdily, že paliativní péče je velice individuální. Potvrzuje její základní principy, jako je zachování kvality života, uspokojování potřeb, důstojnost nevyléčitelně nemocných a umírajících.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor project is dealing with a hospital palliative care. It’s based on suggestions from the patients and nurses site either. Main goal of the theoretical section is to determine palliative care and its individual goals. Moreover, to determine basic needs of incurable and dying patients, to designate way of their monitoring and to realize opportunity to satisfy themself. Needs of diseased humans are divided, based on holistic view, as a physical, mental, social and spiritual. The next goal is to offer the information. Empiric section is divided into a two parts based on the rank of respondents. First part of investigation is about patients suggestions. Moreover, patients are divided as a men and women. Amount of the men and women answers is evaluated too. Second part of investigation is about nurses suggestions. Main method of investigation is a query sheet. Patients query sheet is oriented to their preferred needs and their satisfaction from nurses site. It’s about how many information they have got about their disease and treatment procedure. It’s about their apprehensions, too. Nurses query sheet is about to realize their knowledge of the palliative care. Moreover, it evaluates monitoring and saturation of basic needs of incurable and dying patients, way of information handling and their physical, mental, social and spiritual satisfaction. Project confirms individuality of palliative care. It confirms its basic principles as securing of life quality, needs satisfaction, dignity and reduction of misery of incurable and dying humans.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zdeňka Navrátilová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zdeňka Navrátilová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zdeňka Navrátilová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kisvetrová 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hilda Vorlíčková 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB