velikost textu

Nejčastější ošetřovatelské problémy u dětských pacientů s atopickým ekzémem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nejčastější ošetřovatelské problémy u dětských pacientů s atopickým ekzémem
Název v angličtině:
The most frequent nursing problems with children patients having atopic eczema
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Maria Zaciosová
Vedoucí:
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Oponenti:
Bc. Hana Pecharová
MUDr. Květoslava Hamáková
Konzultant:
Jaroslava Pečenková
Id práce:
36037
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Maria Zaciosová Instituce: Karlova univerzita v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Název práce: Nejčastější ošetřovatelské problémy u dětských pacientů s atopickým ekzémem Vedoucí práce: Doc. MUDr. Svatopluk Býma,CSc. a Jaroslava Pečenková Klíčová slova: atopie, dítě, ekzém, kožní integrita, kůže, ošetřování, problém, suchost kůže, svědění, škrábání V teoretické části se zabývám problematikou atopického ekzému, jeho výskytem, etiopatogenezí, klinickými projevy a terapií, popisuji nejčastěji užívané nebo zajímavé a pozoruhodné alternativní metody léčby a poukazuji na problémy, které sužují pacienty s tímto onemocněním, jejich rodiče i celé okolí. Dále popisuji služby, které jsou těmto pacientům poskytovány a zmapovávám organizace, které napomáhají v řešení jejich problémů. V empirické části zjišťuji míru výše stanovených problémů u pacientů s atopickým ekzémem a hodnotím zdravotnickou dokumentaci. V závěrečné části hodnotím stanovené problémy a navrhuji jejich řešení na úrovni ošetřovatelské péče, t. j. vytvářím standardní plán ošetřovatelské péče a edukační plán.
Abstract v angličtině:
Annotation In the theoretical part deal with problem atopic eczema, its appearance, etiopathogenesis, clinical demonstration and therapy, I describe most frequently using methods or interesting and extraordinary methods of therapy and refer to problems which afflict patients with this disease, their parents and whole environs. I describe next services which are purveyed for these patients and I map organizations, which help in solving their problems. In the empirical part I probe amount of specify problems in patients with atopic eczema and assess medical documentation. In closing part I assess specify problems and I suggest their solving at the level nursing care i.e. I create standard plan of nursing care and educational plan.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Maria Zaciosová 724 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Maria Zaciosová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Maria Zaciosová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Hana Pecharová 1.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Květoslava Hamáková 1.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.49 MB