text size

Úprava a vzhled sestry jako součást nonverbální komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Úprava a vzhled sestry jako součást nonverbální komunikace
Titile (in english):
Appearance of a nurse as a part of non verbal communication
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Veronika Hendrychová
Supervisor:
Jaroslava Pečenková
Opponents:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Bc. Naděžda Vlčková
Thesis Id:
36035
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
Nursing - Pedagogy in Health Service (OSETRP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2006
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Anotace Úprava a vzhled sestry jako součást nonverbální komunikace Práce se zabývá faktorem úpravy a vzhledu pracovního oděvu zdravotních sester z hlediska neverbální komunikace. Úvod je věnován historii dané tématiky. Dále se práce zabývá pojmem komunikace. Tato část rozděluje komunikaci na stránku verbální a neverbální. Empirická část se poté orientuje zejména na neverbální projev. Na základě výzkumu mezi pacienty je ukázáno, že vzhled a úprava zevnějšku hraje nezanedbatelnou roli v péči o klienty, zejména, co se důvěry ke zdravotníkovi týče. Zdravotní personál posuzoval zvláště svou spokojenost a připomínky k pracovnímu oděvu. Příloha obsahuje grafické vyhodnocení některých posuzovaných parametrů a obrazovou dokumentaci zejména z historie zdravotnického odívání.
Abstract:
Annotation Appearance of a nurse as a part of non verbal communication. This work focuses on the aspects of the nurses’ uniforms from the non verbal communication point of view. The introduction is devoted to the history of uniforms, further it deals with the word communication, which is latter divided into verbal and non verbal. The empirical part works with non verbal discourse. Based on a survey done among patients we can say that uniform and all its aspects play in a key role in client’s care as the uniform forms trust to the medical officer. The hospital staff assessed their uniforms, too. They evaluated their contentment with their uniforms and added some comments. The appendix contains graphs of some parameters and also photo documentation of historical uniforms.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Veronika Hendrychová 1.3 MB
Download Abstract in czech Veronika Hendrychová 64 kB
Download Abstract in english Veronika Hendrychová 62 kB
Download Supervisor's review Jaroslava Pečenková 163 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 452 kB
Download Opponent's review Bc. Naděžda Vlčková 1.03 MB
Download Defence's report 1.66 MB