velikost textu

Úprava a vzhled sestry jako součást nonverbální komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úprava a vzhled sestry jako součást nonverbální komunikace
Název v angličtině:
Appearance of a nurse as a part of non verbal communication
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Hendrychová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Bc. Naděžda Vlčková
Id práce:
36035
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Úprava a vzhled sestry jako součást nonverbální komunikace Práce se zabývá faktorem úpravy a vzhledu pracovního oděvu zdravotních sester z hlediska neverbální komunikace. Úvod je věnován historii dané tématiky. Dále se práce zabývá pojmem komunikace. Tato část rozděluje komunikaci na stránku verbální a neverbální. Empirická část se poté orientuje zejména na neverbální projev. Na základě výzkumu mezi pacienty je ukázáno, že vzhled a úprava zevnějšku hraje nezanedbatelnou roli v péči o klienty, zejména, co se důvěry ke zdravotníkovi týče. Zdravotní personál posuzoval zvláště svou spokojenost a připomínky k pracovnímu oděvu. Příloha obsahuje grafické vyhodnocení některých posuzovaných parametrů a obrazovou dokumentaci zejména z historie zdravotnického odívání.
Abstract v angličtině:
Annotation Appearance of a nurse as a part of non verbal communication. This work focuses on the aspects of the nurses’ uniforms from the non verbal communication point of view. The introduction is devoted to the history of uniforms, further it deals with the word communication, which is latter divided into verbal and non verbal. The empirical part works with non verbal discourse. Based on a survey done among patients we can say that uniform and all its aspects play in a key role in client’s care as the uniform forms trust to the medical officer. The hospital staff assessed their uniforms, too. They evaluated their contentment with their uniforms and added some comments. The appendix contains graphs of some parameters and also photo documentation of historical uniforms.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Hendrychová 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Hendrychová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Hendrychová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pečenková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 452 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Naděžda Vlčková 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.66 MB