velikost textu

Domácí násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí
Název v angličtině:
Domestic violence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Hofmanová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Mgr. Dagmar Švecová
Id práce:
36028
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace DOMÁCÍ NÁSILÍ Domácí násilí je téma, kterému je v poslední době věnováno více pozornosti. Je charakterizováno jako všechny druhy fyzického, sexuálního a psychického násilí ve všech typech intimních vztahů. Práce je strukturována do dvou částí. První tvoří část teoretická, ve které jsem se zaměřila na vysvětlení pojmu násilí, domácí násilí, na jeho příčiny, druhy, projevy a na následky pro ženu a děti. Podstatnou část tvoří mýty, které se v souvislosti s domácím násilím objevují, a stávající legislativa v České republice. V empirické části bylo mým cílem zjistit, jaké je povědomí společnosti o domácím násilí, jak je myšlení lidí ovlivněno mýty nebo jaká je osobní snaha ochota pomoci. Zajímalo mě také, zda jsou rozdíly ve vnímání tohoto problému mezi ženami a muži. Výzkumu se zúčastnilo 88 respondentů, 50 % žen a 50 % mužů ve čtyřech věkových skupinách.
Abstract v angličtině:
Annotation Domestic violence Domestic violence is a topic which draws the society’s attention recently. Domestic violence can be defined as all kinds of physical, sexual and psychological violence in all types of intimate relationships. My thesis consists of two parts: theoretical and empirical. The thesis aims at the common myths and prejudice about the topic and how they affect human thinking and their opinions and are the differences in the perception of men and women. The important question is the legislation in the Czech Republic as well. 88 respondents took part in the survey, 50 % male and 50 % female in four different age groups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Hofmanová 859 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Hofmanová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Hofmanová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dagmar Švecová 883 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.59 MB