velikost textu

Vývoj a historie ošetřovatelské péče u dialyzovaných pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a historie ošetřovatelské péče u dialyzovaných pacientů
Název v angličtině:
Development and history of nursing care in dialyzed patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eva Rybářová
Vedoucí:
MUDr. Petr Fixa, CSc.
Oponenti:
MUDr. Božena Hájková, CSc.
Bc. Karel Šauer
Konzultant:
Mgr. Dagmar Švecová
Id práce:
36012
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Vývoj a historie ošetřovatelské péče u dialyzovaných pacientů Tato bakalářská práce rozdělena na dvě základní části. První část se zabývá vývojem a historií ošetřovatelské péče u dialyzovaných pacientů. Druhá část obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na zjištění nejčastějších ošetřovatelských problémů u hemodialyzovaných a peritoneálně dialyzovaných pacientů. Z práce by mělo vyplynout, že profesionální přístup ošetřujícího personálu, komplexní, plánovaná, vstřícná a individualizovaná péče o nemocné významným způsobem ovlivňují nejen kvalitu vlastní ošetřovatelské péče, ale také kvalitu života dialyzovaného pacienta.
Abstract v angličtině:
Annotation Development and history of nursing care in dialyzed patients This bachelor thesis is divided into two basic parts. The first part deals with the development and history of nursing care in dialyzed patients. The second part contains a questionnaire survey focused on finding the most common nursing problems in hemodialyzed and peritoneally dialyzed patients. It should follow from my study that the professional attitude of the nursing staff, complex, planned and individualized care for patients and friendly approach to them significantly influence not only the quality of nursing care but also the quality of life of a dialyzed patient.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Rybářová 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Rybářová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Rybářová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Petr Fixa, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Božena Hájková, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Karel Šauer 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB