velikost textu

Vývoj resuscitačních postupů a úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj resuscitačních postupů a úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků
Název v angličtině:
Resuscitation procedures development and the level of knowledge of non - medical hospital attendants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Morkusová
Vedoucí:
Mgr. Kristýna Fejfarová
Oponenti:
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
Mgr. Ivana Kupečková
Id práce:
36008
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Název bakalářské práce: Vývoj resuscitačních postupů a úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků. V teoretické části práce se zabývám vývojem resuscitačních postupů od počátku do roku 2005, kdy Evropská rada pro resuscitaci vydala nová doporučení pro pomoc v případě náhlé zástavy oběhu a život ohrožujících situacích tzv. Guideliness 2005. V empirické části výzkumu bych chtěla zjistit pomocí anonymního dotazníku úroveň znalostí resuscitačních postupů nelékařských zdravotnických pracovníků. V závěru práce srovnávám výsledky výzkumu mezi Krajskou nemocnicí Liberec a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.
Abstract v angličtině:
Annotation The title of the Bacheloŕs theses: Resusciatation procedures development and the level of knowledge of non – medical hospital attendants. In the theoretical part of my work I deal with the resusciatation procedures development from the beginning to the year 2005 when The European Council for Resusciatation issued new recommendations for help in the case of a sudden circulation failure and life – threatening situations – so called Guideliness 2005. In the empirical part of my research I would like to use an anonymous questionnaire to find out the level of knowledge of resusciatation procedures of non – medical hospital attendants. In the conclusion of my work I compare the research results between the Liberec Regional Hospital and the Medical First – aid Service of the Liberec Region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Morkusová 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Morkusová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Morkusová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kristýna Fejfarová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Kupečková 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB