velikost textu

Edukace žen s Postmastektomickým syndromem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace žen s Postmastektomickým syndromem
Název v angličtině:
Foreknowledge of women with post breast therapy pain syndrome
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iveta Pfeilerová
Vedoucí:
PhDr. Alexandra Archalousová
Oponenti:
Bc. Pavlína Chvátilová
MUDr. Věra Plechatá
Konzultant:
Mgr. Dagmar Švecová
Id práce:
36005
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Edukace žen s Postamastektomickým syndromem V závěrečné bakalářské práci jsem se pokusila představit jeden z mnoha problémů, který nás ženy může potkat. Nádorové onemocnění prsu je v současné době jedním z nejčastějších maligních onemocnění u žen a může postihnou každou z nás. Pravděpodobnost následného vzniku postamastektomického syndromu je velmi vysoká. Právě edukace je jedním z nástrojů jak ženy mohou předcházet vzniku a rozvoji postmastektomického syndromu. V teoretické části je přiblížena problematika karcinomu prsu, jeho diagnostika a terapie, dále postmastektomický syndrom, jeho etiologie, diagnostika, léčba. Poslední částí je edukace, její definice, výukové metody a cíle. Výzkumnými cíli bylo zjistit, jak vysoká je míra informovanosti žen o tomto onemocnění, zda jsou dostatečně poučeny o terapii, komplikacích, ošetřování postižené končetiny a dodržování zásad. Na závěr, bych chtěla shrnout, že tato práce mi přinesla ucelený pohled na edukaci pacientek s tímto postižením, na kvalitu poskytovaných informací odbornými lékaři a sestrami lymfoterapeutkami. Vzdělávání těchto pacientek je na velmi dobré úrovni a má vliv na dodržování režimových a léčebných opatření.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Pfeilerová 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iveta Pfeilerová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Pavlína Chvátilová 915 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Věra Plechatá 1.23 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB