velikost textu

Sociální opora sester na jednotkách intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální opora sester na jednotkách intenzivní péče
Název v angličtině:
Social Support for Nurses in Intensive Care Units
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Dana Vlášková
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Bc. Ivana Šlaisová
Konzultant:
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Id práce:
36002
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
Annotation Social Support for Nurses in Intensive Care Units Bachelor work deals with the problematics of social support for nurses in the intensive care units. The theoretic part defines the social support, describes the problematics of the social support, the psychology and psychological hygienics of the nurse. The empiric part presents results of a questionary research in 100 nurses who work in the intensive care units of different clinical disciplines in the University Hospital in Hradec Králové.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Vlášková 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Vlášková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Vlášková 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslava Pečenková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 1.43 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Ivana Šlaisová 1.64 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.84 MB