velikost textu

Úloha porodní asistentky v oblasti plánovaného rodičovství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha porodní asistentky v oblasti plánovaného rodičovství
Název v angličtině:
The task of a midwife in the sphere of a birth control
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Květoslava Dofková
Vedoucí:
Mgr. Regina Slowik
Oponenti:
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
Bc. Lucie Hrnčálová
Konzultant:
PhDr. Alexandra Archalousová
Id práce:
36001
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SHRNUTÍ V teoretické části práce je vysvětlena nutnost regulace rozmnožování lidského rodu, neboť populační exploze, kterou odstartovala agrární revoluce, jež byla v minulosti zpomalena množstvím nemocí a infekcí, by vedla k přelidnění planety. Antikoncepční snahy mající kořeny ve starověku vedly k vývoji řady metod různé spolehlivost. V kompetenci porodní asistentky je poskytovat kvalitní zdravotní výchovu na podporu zdravějšího rodinného života, plánování těhotenství a pozitivního rodičovství. Tyto kompetence vyplývající ze strategických dokumentů však česká porodní asistentka nemá. Cílem empirické části bylo zjistit míru informovanosti českých žen užívajících hormonální antikoncepci a jejich pohled na roli porodní asistentky v oblasti plánovaného rodičovství.
Abstract v angličtině:
SUMMARY The theoretical part of the thesis explains the necessity of regulation the human reproduction since the population explosion launched by the agrarian revolution that was reduced by the number of illnesses and infections would lead to overpopulation. The contraceptine efforts having their roots in the ancient times led to the development of methods which vary as far as reliability is concerned . A midwife is in charge of providing high- quality health education to promote healthier family life, family planning and positive parenthood. Unfortunately, the Czech midwives have none of these authorities arising from the strategic documents. The aim of the empirical part is to find out to what extent the Czech women usány hormonal contraception are informed as well as their view on the role of a midwife in the sphere of family planning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Květoslava Dofková 924 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Květoslava Dofková 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Květoslava Dofková 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Regina Slowik 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D. 1.66 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Lucie Hrnčálová 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.54 MB