velikost textu

Holismus v porodní asistenci. Teorie životních změn v péči o těhotnou ženu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Holismus v porodní asistenci. Teorie životních změn v péči o těhotnou ženu
Název v angličtině:
Holism in the Birthassistancy. Theory of Life Changes in Nursing for the Pregnant Woman
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Morávková
Vedoucí:
PhDr. Alexandra Archalousová
Oponenti:
Bc. Lucie Hrnčálová
Jolana Kubátová
Konzultant:
Mgr. Regina Slowik
Id práce:
36000
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Holismus v porodní asistenci. Teorie životních změn v péči o těhotnou ženu. Práce věnovaná holismu v porodní asistenci se ve své teoretické části zabývá historií a vývojem holismu, dále pak jednotlivými holistickými přístupy. Následující kapitola obsahuje základní informace o fyziologii a patofyziologii těhotenství, porodu a novorozence. Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná potřebám těhotné ženy z holistického pohledu. Empirická část se zabývá teorií životních změn a vlivem významných životních událostí na riziko předčasného porodu. Výzkum byl prováděn ve skupině 100 žen, které předčasně porodily, a v adekvátní skupině žen, které porodily v termínu porodu.
Abstract v angličtině:
Annotation Holism in the Birthassistancy. Theory of Life Changes in Nursing for the Pregnant Woman. The work on holism in midwifery deals in its theoretical part with history and development of holism, further with particular holistic approaches. The next chapter contains basic information on physiology and patophysiology of pregnancy, deliverance, and new-born baby. The theoretical part is closed by a chapter dealing with holistic point of view on pregnant women needs. The empirical part deals with the theory of vital changes and with the influence of significant events in women’s life on the risk of premature birth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Morávková 763 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Morávková 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Morávková 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Lucie Hrnčálová 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jolana Kubátová 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB