velikost textu

CONTRIBUTION TO SAFETY ASSURANCE IN THE CRYOPRESERVATION OF CELLS AND TISSUES USED FOR CLINICAL TRANSPLANTATION

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
CONTRIBUTION TO SAFETY ASSURANCE IN THE CRYOPRESERVATION OF CELLS AND TISSUES USED FOR CLINICAL TRANSPLANTATION
Název v češtině:
Aspekty bezpečnosti přípravy a použití kryokonzervovaných alogenních buněčných a tkáňových transplantátů
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Pavel Měřička, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
MUDr. Pavel Veselý, Ph.D.
Id práce:
35789
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biologie a genetiky (15-120)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Lékařská biologie (BIOLOGIE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. 16.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. 2.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Veselý, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 67 kB