velikost textu

Neuroinfekce v dětském věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neuroinfekce v dětském věku
Název v angličtině:
Neuroinfections in childhood
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Václav Dostál
Oponenti:
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
Id práce:
35781
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Klinika infekčních nemocí (15-450)
Program studia:
Pediatrie (P5124)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Pavel Kosina, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB