velikost textu

Screening of congenital disorders of glycosylation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Screening of congenital disorders of glycosylation
Název v češtině:
Záchyt vrozených poruch glykosylace
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ziad Albahri, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Eliška Marklová, CSc.
Oponenti:
Josef Hyánek
RNDr. Hana Hansíková, CSc.
Id práce:
35739
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Dětská klinika (15-500)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Pediatrie (PEDIAT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ziad Albahri, Ph.D. 7.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ziad Albahri, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ziad Albahri, Ph.D. 239 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Ziad Albahri, Ph.D. 2.41 MB
Stáhnout Posudek oponenta Josef Hyánek 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Hansíková, CSc. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 62 kB