velikost textu

Problematika převislých výplní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika převislých výplní
Název v angličtině:
Problems of overhang fillings
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Petr Bednář, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Sylvia Fialová, CSc.
doc. MUDr. Jan Handzel, CSc.
Id práce:
35613
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (15-550)
Program studia:
Stomatologie (P5104)
Obor studia:
Stomatologie (STOMAT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Petr Bednář, Ph.D. 7.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Petr Bednář, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Petr Bednář, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Petr Bednář, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Sylvia Fialová, CSc. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Handzel, CSc. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB