velikost textu

Srovnání doby průchodnosti potažených a nepotažených kovových stentů u inoperabilních karcinomů jícnu a kardie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání doby průchodnosti potažených a nepotažených kovových stentů u inoperabilních karcinomů jícnu a kardie
Název v angličtině:
The comparison of patency of covered and uncovered metallic stents in non-operable cancer of the oesophagus and cardia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Petr Vyhnálek
Školitel:
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, Ph.D.
Id práce:
35581
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
I. interní kardioangiologická klinika (15-410)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Vnitřní nemoci (INTERNA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Petr Vyhnálek 4.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Petr Vyhnálek 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Petr Vyhnálek 40 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Petr Vyhnálek 2.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB