velikost textu

Optimalizace metodického repertoáru určeného pro laboratorní diagnostiku autoimunitních onemocnění štítné žlázy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Optimalizace metodického repertoáru určeného pro laboratorní diagnostiku autoimunitních onemocnění štítné žlázy
Název v angličtině:
Optimalization of the methodical repertoire for laboratory diagnostics of autoimmune diseases of the thyroid gland
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Zdeněk Nožička, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
prof. MUDr. Boris Habanec, Dr.Sc.
Id práce:
35558
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Fingerlandův ústav patologie (15-490)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Patologie (PATOLANA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D. 7.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D. 2.3 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Boris Habanec, Dr.Sc. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB