velikost textu

Změny vybraných laboratorních parametrů metabolizmu a faktorů hemostázy u nemocných s vrozenou poruchou metabolizmu lipidů v léčbě LDL-aferézou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny vybraných laboratorních parametrů metabolizmu a faktorů hemostázy u nemocných s vrozenou poruchou metabolizmu lipidů v léčbě LDL-aferézou
Název v angličtině:
Changes of selected laboratory markers of metabolism and hemostatic factors in patients with inherited errors of lipid metabolism treated by LDL aferesis
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Blažek
Školitel:
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Oponenti:
Doc.MUDr. Zdeňka Gašová, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
Id práce:
35538
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
II. interní gastroenterologická klinika (15-412)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Vnitřní nemoci (INTERNA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Blažek 13.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Blažek 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Blažek 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martin Blažek 3.47 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Zdeňka Gašová, CSc. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 120 kB